Αρχική | Smart Press | Περιοδικά | Sites - Newsletters | Συνέδρια | Επικοινωνία | Θέσεις Εργασίας


Μέσα τόσο από τις εκδοτικές δραστηριότητες με τα περιοδικά, τις ηλεκτρονικές εκδόσεις και τα newsletters όσο και μέσα από συνεδριακές εκδηλώσεις όπως το InfoComWorld, η Smart Press δικαίως θεωρείται από το σύνολο των παραγόντων της αγοράς, τους εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων, αλλά και την επιστημονική κοινότητα της χώρας, ως ένας από τους πλέον έγκυρους και καταξιωμένους φορείς ενημέρωσης της κοινής γνώμης σε θέματα που αφορούν στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης.SMART PRESS AE ΜΑΓΕΡ 15, ΑΘΗΝΑ 104 38 ΤΗΛ: 210 52 30 000, ΦΑΞ: 210 52 41 900 email: smart@smartpress.gr